Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Milandas Skräddare AB

1.⁠ ⁠Insamling av information: 

Vi samlar in personlig information som namn, kontaktuppgifter och betalningsinformation för att fullfölja beställningar och erbjuda kundsupport.

2.⁠ ⁠Användning av information: 

Den insamlade informationen används för att behandla beställningar, kommunicera med kunder och förbättra våra tjänster.

3.⁠ ⁠Delning av information:

 Vi delar endast information med tredje parter när det är nödvändigt för att utföra tjänster åt kunden, t.ex. fraktfirmor.

4.⁠ ⁠Dataskydd:

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda den insamlade informationen mot obehörig åtkomst eller förlust.

5.⁠ ⁠Lagring av data: 

Vi sparar endast personlig information så länge det behövs enligt lag och raderar den när den inte längre är relevant.

6.⁠ ⁠Kundval: 

Kunden har rätt att begära tillgång till sin personliga information, korrigera felaktigheter eller begära borttagning av sina uppgifter.

7.⁠ ⁠Kontaktuppgifter: 

För frågor angående integritetspolicy kontakta oss på info@milandasskraddare.se.

Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår integritetspolicy.